Ефикасност, мобилност и квалитет на извршување на услугите а воедно и висок професионализам со сигурност за исполнување на договорените обврски е она што го нуди ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје. Како потврда (референца) на истото можат да послужат до сега евидентираните
>< 17.000 клиенти
(>< 5500 правни субјекти и >< 11000 физички лица)
А како повеќегодишни деловни партнери може да се издвојат поголемите корисници на услуги (клиенти) каде што извршуваме тековно одржување хигиена и тоа секојдневно на
>< 277.000 м2
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА ВО СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ


   
 

АМБАСАДА НА САД


Во новата Амбасада во Скопје, со 6 хигиеничарки за секојдневно одржување на хигиена како и тековен договор за нашите услуги за чистење со специјализирани екипи во резиденциите според потребите на Амбасадата

 
   
 

ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА


Во Амбасадата во Скопје, со 1 хигиеничарка за секојдневно одржување на хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

 
   
 

ИТАЛИЈАНСКА АМБАСАДА


Во Амбасадата и резиденцијата во Скопје, со 4 хигиеничарки за секојдневно одржување на хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

 
   
 

УНХЦР


Од 1999 год. во Дирекција во Скопје, со 4 хигиеничарки за секојдневно одржување на хигиена и сопствени специјализирани екипи

   
   
 

УНДП


Од 2002 год. во Дирекција во Скопје, со 3 хигиеничарки за секојдневно одржување на хигиена и сопствени специјализирани екипи +послужување пијалци

20 години Заедно со Вас

-ТЕХНО-ЧИСТ оваа година го одбележува своето 20 годишно успешно работење, развој...
Прочитај повеќе


Најнови светски трендови во хигиената

Како најнова информација за нашата компанија, би сакале да ја издвоиме нашата соработка со светскиот лидер...
Прочитај повеќе


Заокружена стандардизација

Покрај ИСО 9001 : 2008 ТЕХНО-ЧИСТ во текот на 2011 година стекна уште два нови сертификати за имплементирани системи ...
Прочитај повеќе