Ефикасност, мобилност и квалитет на извршување на услугите а воедно и висок професионализам со сигурност за исполнување на договорените обврски е она што го нуди ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје. Како потврда (референца) на истото можат да послужат до сега евидентираните
>< 17.000 клиенти
(>< 5500 правни субјекти и >< 11000 физички лица)
А како повеќегодишни деловни партнери може да се издвојат поголемите корисници на услуги (клиенти) каде што извршуваме тековно одржување хигиена и тоа секојдневно на
>< 277.000 м2
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА СО ПРЕВЗЕМЕНИ РАБОТНИЦИ


   

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ - АД Скопје


Од 2003 год., на >< 90.000м2 административен, технолошки и продажен простор во Скопје и низ цела РМ во >< 80 објекти, со превземени 124 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за повремени и периодични генералки, чистење >< 250 оддалечени степени, говорници, салони, косење трева како и набавка со дневна достава на средства за лична хигиена во сите објекти

 
   

ЈП МАКЕДОНСКА ПОШТА


Од 2005 год., на >< 40.000м2 (диркции, подружници, пошти..) административен, технолошки и продажен простор во Скопје и низ цела РМ во >< 300 објекти, со превземени 67 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за повремени и периодични генерални чистења и чистења пошти неопфатени со секојдневното одржување хигиена

   
   

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ


Од 2004 год. во старата а сега во нова Дирекција на >< 11.000м2 и сите >< 45 експозитури и други објекти во Скопје и низ цела РМ, со 40-тина превземени и сопствени 15-тина хигиеничарки за секојдневно одржување хигиена како и специјализирани екипи за периодични генералки а и набавка со дневна достава на средства за лична хигиена во сите објекти

   
   

ЕВН АД СКОПЈЕ


Од 01.01.2012 год. во сите 21 подружница во Скопје и низ РМ,на >< 20.000м2, со превземени 9 и сопствени 18 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења.

   
   

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ


Од 2011 год. во Дирекцијата и 4-те станици за технички прегледи во Скопје, со 5 хигиеничарки за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

СКОПСКИ ПАЗАР А.Д. СКОПЈЕ


Од 1994 до 2011 год. на пазаришните простори во Скопје, со превземени >< 30-тина хигиеничари за секојдневно чистење пазари и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

ГРАНИТ АД СКОПЈЕ


Од 2008 год. во Дирекција и др. деловни единици во Скопје и низ РМ,на ><5500м2, со превземени 12 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генералки како и набавка и дневна достава на средства за лична хигиена во сите објекти ..

   
   

КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ


Од 2006 год. во Дирекција и другите .деловни единици во Скопје и низ РМ, на >< 5500м2, со превземени 7 и наши 4 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена како и сопствени специјализирани екипи за генералки

   
   

ОКТА АД СКОПЈЕ


Од 2008 год. во Дирекцијата во Миладиновци, на >< 5000м2, со 4 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за чистење недостапни стакла и машинско чистење подови како и набавка со дневна достава на средства за лична хигиена, а од 2010 год. во производните погони на >< 10.000 м2 со превземени 9 хигиеничари за секојдневно чистење и специјализирани екипи за периодични генералки како и набавка и дневна достава на средства за лична хигиена

20 години Заедно со Вас

-ТЕХНО-ЧИСТ оваа година го одбележува своето 20 годишно успешно работење, развој...
Прочитај повеќе


Најнови светски трендови во хигиената

Како најнова информација за нашата компанија, би сакале да ја издвоиме нашата соработка со светскиот лидер...
Прочитај повеќе


Заокружена стандардизација

Покрај ИСО 9001 : 2008 ТЕХНО-ЧИСТ во текот на 2011 година стекна уште два нови сертификати за имплементирани системи ...
Прочитај повеќе