Ефикасност, мобилност и квалитет на извршување на услугите а воедно и висок професионализам со сигурност за исполнување на договорените обврски е она што го нуди ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје. Како потврда (референца) на истото можат да послужат до сега евидентираните
>< 17.000 клиенти
(>< 5500 правни субјекти и >< 11000 физички лица)
А како повеќегодишни деловни партнери може да се издвојат поголемите корисници на услуги (клиенти) каде што извршуваме тековно одржување хигиена и тоа секојдневно на
>< 277.000 м2
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА ВО СОРАБОТКА СО ПАРТНЕРСКИ ФИРМИ


   

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ


Во партнерство со фирмата СТЕД КОМЕРЦ во Диркцијата и експозитурите во Скопје и низ цела РМ, на ><25500м2, каде услугите се вршат со превземени 56 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена и заедничките специјализирани екипи за генералки

 
   

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РМ


Во партнерство со фирмата СТЕД КОМЕРЦ од 2008 до 2010 год. во Диркцијата и царинските испостави во Скопје и низ цела РМ, на ><11000 м2 каде услугите се вршат со 20-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и заедничките специјализирани екипи за генералки

   
   

ОНЕ


Во партнерство со фирмата ЕКОМАК во Диркцијата и сите продажни салони во Скопје и низ цела РМ, на >< 8500м2 каде услугите се вршат со 20-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и заедничките специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ


Во партнерство со фирмата СТЕД КОМЕРЦ од 2008 до 2009 год. во Диркцијата во Скопје и сите 36 регионални канцеларии низ РМ, на ><2000м2 каде услугите се вршат со 40 хигиеничарки за чистење неколку пати неделно и заедничките специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА


Во партнерство со фирмата СТЕД КОМЕРЦ од 2011 год. во Диркцијата и експозитурите во Скопје и низ цела РМ, на ><25500м2, каде услугите се вршат со превземени 56 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена и заедничките специјализирани екипи за генералки

20 години Заедно со Вас

-ТЕХНО-ЧИСТ оваа година го одбележува своето 20 годишно успешно работење, развој...
Прочитај повеќе


Најнови светски трендови во хигиената

Како најнова информација за нашата компанија, би сакале да ја издвоиме нашата соработка со светскиот лидер...
Прочитај повеќе


Заокружена стандардизација

Покрај ИСО 9001 : 2008 ТЕХНО-ЧИСТ во текот на 2011 година стекна уште два нови сертификати за имплементирани системи ...
Прочитај повеќе