20 години Заедно со Вас


   ТЕХНО-ЧИСТ оваа година го одбележува своето 20 годишно успешно работење, развој и достигнувања (1990-2010 година). По тој повод ја изразува својата благодарност за вземната соработка кон сите свои клиенти, добавувачи, вработени и други соработници.