Ефикасност, мобилност и квалитет на извршување на услугите а воедно и висок професионализам со сигурност за исполнување на договорените обврски е она што го нуди ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје. Како потврда (референца) на истото можат да послужат до сега евидентираните
>< 17.000 клиенти
(>< 5500 правни субјекти и >< 11000 физички лица)
А како повеќегодишни деловни партнери може да се издвојат поголемите корисници на услуги (клиенти) каде што извршуваме тековно одржување хигиена и тоа секојдневно на
>< 277.000 м2
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА СО СОПСТВЕНИ РАБОТНИЦИ


   

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ


Од 2004 год. во старата а сега во нова Дирекција на >< 11.000м2 и сите >< 45 експозитури и други објекти во Скопје и низ цела РМ, со 40-тина превземени и 15-тина сопствени хигиеничари за секојдневно одржување хигиена како и со специјализирани екипи за периодични генералки а и набавка со дневна достава на средства за лична хигиена во сите објекти

 
   

ЦЕМЕНТАРНИЦА ТИТАН АД СКОПЈЕ


Од 2006 год., на >< 5500м2 административно -технилошките простори во Скопје со 10-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерално чистење и чистење специфични погонски машини како и набавка со дневна достава на средства за лична хигиена.

   
   

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ


Од 2009 год. до 2011 год. во Дирекциите во Скопје и сите 27 Експозитури низ РМ, на ><8000м2, со 30-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења и чистења банкомати

   
   

ОКТА АД СКОПЈЕ


Од 2008 год. во Дирекцијата во Миладиновци на >< 5000 м2, со 4 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за чистење недостапни стакла и машинско чистење подови како и набавка со дневна достава на средства за лична хигиена, а од 2010 год. во производните погони на >< 10.000 м2, со превземени 9 хигиеничари за секојдневно чистење и специјализирани екипи за периодични генералки како и набавка и дневна достава на сред. за лична хигиена

   
   

КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ


Од 2006 год. во Дирекција и другите .деловни единици во Скопје и низ РМ, на >< 5500м2, со превземени 7 и наши 4 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена како и сопствени специјализирани екипи за генералки

   
   

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛКА МАКЕДОНИЈА


Во деловните згради во Скопје, од 2009 до 2010 год. на ><4000м2, со 5 хигиеничарки за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за чистење недостапни стакла

   
   

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ


Во Дирекцијата во Скопје од 2011 год, на >< 2500м2, со 6 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за периодично чистење

   
   

МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ


Од 2003 год. во Дирекција и производни погони во Скопје, на >< 8000м2 со 10 хигиеничарки за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ


Од 2004 год во Дирекција во Скопје со 5 хигиеничари и од 2010 год. во сите 32 Експозитури низ РМ, со 30-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за ген. чистења и периодични чистења банкомати.

   
   

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ


Во Дирекција во Скопје,на ><4000м2, со 5 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења и миење возила

   
   

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ


Во 2 Дирекции во Скопје и 1 во Битола од 2011 г, на ><3000м2, со 3 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења и миење возила

   
   

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ


Во Дирекцијата и Д.Е. хемија и козметика од 2008 год. со 8 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена како и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ


Од 2011 год. во сите 17 Експозитури низ РМ, со 17-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   
 

МАДИЈА ПРИНТ


Во Дирекција во Скопјеод 2008 год. со 4 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

РАДЕ КОНЧАР СЕРВИС ЗА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ


Во Дирекција и производни погони во Скопје од 2009 год., со 2 хигиеничарки за секојдневно одржување хигиена и сопствени специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

УПРАВЕН СУД


Во деловната зграда од 01.01.2009 до 31.12.2009 год со 2 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена како и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   
 

ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР


Во деловната зграда од 01.01.2009 до 31.12.2009 год. со 2 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена како и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

МЗТ ЛЕАРНИЦА


Во Дирекција и производни погони во Скопје, од 2007 год, со 2 хигиеничарки и специјализирани екипи за периодични генерални чистења

   
   

УЧЕНИЧКИ ДОМ ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ


Во деловната зграда, од 2010 год. со 2 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена како и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

СОЛСЕЕ Кавадарци


Во Дирекција во Кавадарци, од 2007 год. со 1 хигиеничар за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ


Во Дирекција во Скопје, од 2008 до 2009 год. со 1 хигиеничар за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ


Од 2005 до 2007 год. во Дирекција и сите експозитури во Скопје и низ цела РМ, со 13-тина хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   

Т-МОБИЛЕ


Од 2010 год. тековно одржување-чистење тенди во Скопје и сите градови низ Р.Македонија

   
   

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА


Во деловната зграда од 2011 год. со 4 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена како и специјализирани екипи за генерални чистења

   
   
 

Тековно одржување хигиена во помали објекти-простори со помал обем(ПАРТ ТАЈМ):


МАЈКРОСОФТ, ЦИСКО СИСТЕМИ, РЕЛИЗИС, ТЕЛЕСМАРТ, КМК БРОКЕР, МАК РОЈАЛ, ДОМ ГРАДБА, ВУРТМАК, КОНСТРУКТОР МАКЕДОНИЈА, АРС СТУДИО, ПЗУ ЦВЕТАНКА МЕДИКА, ВИТА КИДС, ИИЗ/ДВВ, ЛИТИНГ, ТЕХНОКС ГРУП, СИБАКС МС, ДИГИТАЛ ДРИМС, ТОПЛИФИКАЦИЈА СКОПЈЕ СЕВЕР, УНИЦЕФ, ЛЕСНА, БИМ СВ. НИКОЛЕ, ЕКОПРОДУКТ, НЕКСТСЕНС, ФОНДАЦИЈА ФРИДРИХ ЕБЕРТ, ТУРКИШ ЕРЛАЈНС...

20 години Заедно со Вас

-ТЕХНО-ЧИСТ оваа година го одбележува своето 20 годишно успешно работење, развој...
Прочитај повеќе


Најнови светски трендови во хигиената

Како најнова информација за нашата компанија, би сакале да ја издвоиме нашата соработка со светскиот лидер...
Прочитај повеќе


Заокружена стандардизација

Покрај ИСО 9001 : 2008 ТЕХНО-ЧИСТ во текот на 2011 година стекна уште два нови сертификати за имплементирани системи ...
Прочитај повеќе