Ефикасност, мобилност и квалитет на извршување на услугите а воедно и висок професионализам со сигурност за исполнување на договорените обврски е она што го нуди ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје. Како потврда (референца) на истото можат да послужат до сега евидентираните
>< 17.000 клиенти
(>< 5500 правни субјекти и >< 11000 физички лица)
А како повеќегодишни деловни партнери може да се издвојат поголемите корисници на услуги (клиенти) каде што извршуваме тековно одржување хигиена и тоа секојдневно на
>< 277.000 м2
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА ВО СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ (ПО МЕЃУНАРОДНИ ТЕНДЕРИ)


   
 

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕВРОПСКА КОМИСИЈА


Од 2008 год. на >< 3000 м2 во Дирекција во Скопје, со 4 хигиеничари за секојдневно одржување хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења како и набавка и достава средства за лична хигиена, послужување пијалци)

 
   
 

ЕВРОПСКА АГЕНЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА

Од 2002 год. до 2007 годи. на >< 3500м2 во Дирекција во Скопје, со 5 хигиеничари за секојдневно одржување на хигиена и специјализирани екипи за генерални чистења, чистење снег ...

20 години Заедно со Вас

-ТЕХНО-ЧИСТ оваа година го одбележува своето 20 годишно успешно работење, развој...
Прочитај повеќе


Најнови светски трендови во хигиената

Како најнова информација за нашата компанија, би сакале да ја издвоиме нашата соработка со светскиот лидер...
Прочитај повеќе


Заокружена стандардизација

Покрај ИСО 9001 : 2008 ТЕХНО-ЧИСТ во текот на 2011 година стекна уште два нови сертификати за имплементирани системи ...
Прочитај повеќе